Göteborgs botaniska trädgård moderniseras

Göteborgs botaniska trädgård Foto: alexander buhaj/unsplash

Västra Götalandsregionen och Botaniska tar ett stort steg mot en mer hållbar och tillgänglig framtid genom att investera i ett modernt besökscentrum och nya växthus. Projektet, som omfattar cirka 6 600 kvadratmeter, kommer inte bara förnya de befintliga faciliteterna utan även erbjuda en förbättrad besöksupplevelse och främja kunskapen om biologisk mångfald och botanikens betydelse för en hållbar framtid.

Det nya besökscentrumet och växthusen kommer att ge Västra Götalandsregionen och Botaniska möjligheten att erbjuda en högre servicenivå till besökare samtidigt som de unika växtsamlingarna kommer att presenteras i en mer tillgänglig miljö än tidigare. Genom detta projekt strävar man efter att sprida kunskap och öka förståelsen för biologisk mångfald.

Projektöversikt:

  • Totala ytan: Cirka 6 600 kvadratmeter, varav 2 800 kvadratmeter är avsatta för växthus i flera olika klimatzoner.
  • Etapper:
  • Etapp 1 (Klar 2023): Ett nytt växthus på Åsen, Bergshuset.
  • Etapp 2 och 3 (Hösten 2023): Inleds efter avtal med Peab som entreprenör (bygglov 2021).
  • Rivning och nybyggnad: De befintliga växthusen kommer att rivas och ersättas av moderna strukturer. Projektet genomförs i tre etapper för att möjliggöra pågående verksamhet under byggskedet.
  • Färdigställande: Hela projektet planeras stå färdigt sommaren 2028.
  • Arkitekt: Cobe.
  • Huvudentreprenör: Peab.

Det nya besökscentrumet och växthusen förväntas inte bara erbjuda en hemvist för Botaniskas unika växtsamlingar utan också skapa en miljö för forskning och utveckling. Med sitt fokus på hållbarhet och biologisk mångfald kommer detta projekt att bidra till en positiv och kunskapsintensiv framtid för Botaniska och Västra Götalandsregionen.