Utegym på Bergagården Hunneberg får leaderstöd

Rasbranten vid Halleberg med älg Jerry Lövberg Vänersborgs kommun. Foto; Vänersborgs kommun

Under det senaste mötet hos LAG beviljade Leader Göta älv & Säveåns styrelse tre nya Leaderstöd för innovativa landsbygdsprojekt. Ett av dessa beviljades till utvecklingsidéer i Vänersborg och Hunneberg.

OK Skogsvargarna är en aktiv förening som håller till på Hunneberg. De ser ett behov i att anlägga ett utegym vid Bergagården, som är ett centrum för motion och friluftsverksamhet. Efter att ha fått ett mycket positivt gensvar från föreningar och aktörer i området ska de nu se till att Bergagården blir än mer attraktiv för allmänhetens spontanmotion.

Stödbeloppet uppgår till 429 572 kr och består av medel från EU, Jordbruksverket och medlemskommunerna i Leader Göta älv & Säveån.

Källa: Vänersborgs kommun