EU ger busschaufförer mer flexibla rasttider

Nyligen välkomnade EU-parlamentets utskott förslaget att anpassa EU-regler för kör- och vilotider för busschaufförer inom turisttrafiken. Foto: IRU

För att möta de speciella behoven inom turisttrafiken har Europaparlamentets transportutskott röstat för mer flexibilitet i busschaufförers rast- och vilotider. Flexibiliteten ska dock balanseras med tillräcklig övervakning.

Nyligen välkomnade utskottet förslaget att anpassa EU-regler för kör- och vilotider för busschaufförer inom turisttrafiken. Till skillnad från linjetrafik präglas turisttrafiken av säsongsväxlingar, längre resvägar och ett behov av att kunna hantera oförutsedda önskemål från passagerarna, som extra stopp eller ruttändringar.

För att öka flexibiliteten i planeringen av pauser och vilotider föreslår parlamentarikerna att ge chaufförer möjlighet att dela upp sin obligatoriska paus i två delar om minst 15 minuter vardera, med en total viloperiod på 45 minuter under eller vid slutet av en körning på fyra och en halv timme.

"Bör inte äventyra trafiksäkerheten"

Utskottet förespråkar även att busschaufförer som är på väg i minst sex dagar ska kunna skjuta upp sin dagliga vilotid med högst en timme, förutsatt att den totala körningen den dagen inte överskrider sju timmar. Denna flexibilitet bör dock inte äventyra trafiksäkerheten och vara begränsad till resans längd.

Förslaget att förlänga möjligheten att skjuta upp den veckovisa viloperioden med upp till 12 dagar bör även utökas till att inkludera inrikes turisttrafik, en möjlighet som för närvarande bara finns i gränsöverskridande persontrafik.

Effektiv övervakning

Utskottet understryker behovet av effektivt genomförande och övervakning av den föreslagna flexibiliteten och uppmanar kommissionen att utveckla ett flerspråkigt gränssnitt som gör det möjligt för operatörer att ladda upp sina digitala körjournaler som ersätter pappersformulären. Digitala körjournaler bör registreras elektroniskt innan resan påbörjas och vara tillgängliga i realtid vid vägkontroller.

Henna Virkkunen, EU-parlamentets rapportör, uttryckte:

- Persontransport skiljer sig från godstransport. Därför behöver vi justera de befintliga reglerna för kör- och vilotider för att bättre motsvara turisttrafikens särdrag. Denna förordning hjälper förare att anpassa sig till ändrade omständigheter och passagerarnas behov samtidigt som trafiksäkerheten och rimliga arbetsvillkor säkerställs. Samtidigt måste vi se till att alla regler för kör- och vilotider genomförs och kontrolleras korrekt.

Nästa Steg

Lagförslaget antogs i transportutskottet med 31 röster för, fem emot och en nedlagd röst. Det kommer att presenteras för omröstning i Europaparlamentets plenum under sammanträdesperioden den 11-14 december i Strasbourg. När både parlamentet och rådet har antagit sina ståndpunkter kan diskussioner om lagens slutliga utformning påbörjas.

Källa. EU-parlamentet