Onsös skydd som naturreservat utökas ytterligare

I Vänern, utanför Mariestad ligger ön Onsö, vars rika natur sedan 2005 skyddas som naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Ön Onsö, belägen utanför Mariestad i Vänern, har varit ett naturreservat sedan 2005 och skyddar dess rika natur. Nu genomgår reservatet en expansion för att inkludera hela Onsö och en del av Dillö.

Onsö kännetecknas av höga naturvärden, med sina öppna landskap, rika fågelliv och orörda skogar som inte har påverkats av större avverkningar. Utöver sina ekologiska värden är ön en viktig plats för friluftsliv och ett populärt mål för båtfolk.

År 2005 fick en betydande del av Onsö skydd som naturreservat, och nu utökas detta skydd ytterligare.

– Då var stora delar av ön igenvuxen och oskött. Idag har vi återställt både miljöerna och skötseln på Onsö så som det har sett ut historiskt, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen.

Idag präglas ön av utbredda, pittoreska hagmarker och strandängar som rankas bland kommunens mest förtjusande. Skogen vårdas enligt traditionella metoder med periodiska och begränsade virkesuttag, i linje med historisk skogsskötsel.

Länsstyrelsen har nyligen beslutat att utöka skyddet för Onsö naturreservat, nu inkluderande hela ön samt en mindre del av Dillö.

– Länsstyrelsen kan därmed sköta hela Onsö på samma sätt. Det finns även en liten hamn på Dillö, där besökare kan lägga i en kajak eller en mindre båt. Den hamnen ingår nu i naturreservatet, säger Henrik Roos.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland