Ingen drukningsolycka vid bevakade stränder under sommaren 2023

Tylösand. Foto: Svenska Livräddningssällskapet

Sverige har en imponerande mängd friluftsbad, cirka 2 700 stycken. Under sommaren 2023 var totalt tjugofem av de mest populära stränder bemannade med utbildade livräddare. Dessa hjältar stod redo att agera vid eventuella incidenter och incidenter inträffade faktiskt 291 gånger under sommaren, men ingen person förlorade sitt liv i en drunkningsolycka på någon av de bevakade stränderna.

"Livräddarnas huvuduppgift är att förebygga så att drunkningsolyckor och andra incidenter inte inträffar, och de är även där för att ge information och service för att göra badupplevelsen trevligare," säger Louise Brädde, en sakkunnig inom livräddning från Svenska Livräddningssällskapet.

Svenska Livräddningssällskapet arbetar outtröttligt för att fler stränder i landet ska bemannas med utbildade livräddare. Många drunkningsolyckor i Sverige sker på officiella badplatser med kommunalt ansvar, där livräddare saknas. För de familjer och vänner som förlorar någon i en drunkningsolycka är sorgen oöverstiglig, och samhället belastas även ekonomiskt av räddningsinsatser och processer som följer olyckor. Under sommaren 2023 (juni-augusti) förlorade 37 personer sina liv till följd av drunkning, varav 9 var i samband med bad. Tre av dessa individer var inte ens myndiga. Det är viktigt att notera att ingen av dessa tragedier inträffade på en bevakad strand.

Svenska Livräddningssällskapet är övertygade om att de flesta drunkningsolyckor går att förebygga med relativt enkla åtgärder, både på individuell och samhällsnivå. På individnivå handlar det om att inte överskatta ens förmåga i och vid vattnet, att regelbundet testa sin simkunnighet och att ha respekt för vattnets krafter. På samhällsnivå innebär det att de ansvariga för friluftsbaden måste uppfylla sina legala krav för att göra badmiljöerna säkra genom riskanalyser och farokartläggning. 

Källa: Svenska Livräddningssällskapet