Botaniska trädgården leder internationellt projekt för biologisk mångfald

Svenska vilda växter. Foto: Ellinor Smederöd

Botaniska trädgården, som är en del av Västra Götalandsregionen, har fått medel från Interreg Nordsjöprogrammet till projektet Exbio som ska främja biologisk mångfald. I projektet ingår åtta partners från fem länder längs Nordsjökusten: Holland, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige som tillsammans ska arbeta med biologisk mångfald ur olika perspektiv.

I Sverige är det Botaniska trädgården i Göteborg och Trollhättans Stad som kommer att medverka. Projekt Exbio - Expanding transnational capacities to strengthen plant biodiversity and restoration in the North Sea Region startar 2024 och kommer att pågå under fyra år. Botaniska kommer att vara lead partner och hålla ihop projektet som sammanlagt fått nära 52 miljoner kronor.

”Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att växla upp arbetet med biologisk mångfald och projekt ökar våra möjligheter att sätta fokus på denna viktiga fråga. För att den gröna omställningen ska vara grön behöver den få med sig arbetet med biologisk mångfald.” säger Madeleine Jonsson, ordförande i Miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Botaniska trädgårdens förvaltningschef Hanna Tornevall är också glad över de möjligheter Exbio ger.

”Här kan Botaniska trädgården dela med sig av sin kompetens och starka profil inom biologisk mångfald. Genom projektet kommer vi tillsammans med de andra länderna att utveckla kunskap och metoder kring hur man på bästa sätt arbetar för att få till en förändring i samhället så att den biologiska mångfalden kan värnas.”

Projektet går i linje med EU:s Nature restauration law, Strategi för biologisk mångfald 2030, som beslutades sommaren 2023. Den är en del av The European Green deal, Den Gröna given. Den slår fast att 30 procent av Nordsjöregionens landyta skall vara restaurerad och skyddad 2030. 80 procent av livsmiljöerna i Europas natur är i oroväckande förfall. Bland annat nämns ett stort behov av återställning av gräsmarker för att öka den biologiska mångfalden. Till detta behövs kunskap om restaureringsmetoder och funktionella fröblandningar som är lokalt anpassade till olika regioner inom Nordsjöområdet. Återställning av dessa gräsmarker kan i sin tur förebygga naturkatastrofer och stärka möjligheterna för livsmedelsförsörjningen.

”Vi är glada för detta och har nu möjlighet att skala upp vårt arbete med biologisk mångfald som vi även tidigare haft högt på agendan. Vi ser fram emot samarbetet inom projektet för att kunna utbyta kunskap och erfarenheter med andra.” säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Inom projektet kommer man bland annat att:

  • Ha ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan länder
  • Skapa lokalt framtagna fröblandningar för olika ändamål –  för restaureringsarbeten men också för pedagogiska ändamål
  • Pröva olika restaureringsmetoder för gräsmark mm
  • Öka kunskapen om den biologiska mångfalden hos skolelever, allmänhet, företag och beslutsfattare. Att den är nödvändig för att vi människor skall kunna må bra och överleva på jorden
  • Använda medborgarforskning där allmänheten samlar in kunskap tillsammans med forskare för att skapa nya underlag för kunskap. Detta för att många människor i olika länder ska känna sig aktiva och delaktiga.

Källa: Göteborgs Botaniska Trädgård