Beviljat projektstöd till Pilgrimsledsprojekt i Västra Götalandsregionen

Vandring längs Pilgrimsleden Göta Älv. Foto: Amplifyphoto/westsweden.com

Västkuststiftelsen har beviljats projektstöd från Naturvårdsverket för sitt arbete med att samordna pilgrimsleder i Västra Götalandsregionen. Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att utveckla samarbetet kring vandrings- och fjällleder i Sverige.

Genom detta projekt främjas samordningen av leder där staten inte är huvudman, med en tydlig inriktning på att skapa möjligheter, definiera roller och stärka regelverket. Detta initiativ kompletterar Västra Götalandsregionens ambition att bli ledande inom högkvalitativa vandrings- och cykelleder.

Västkuststiftelsens projekt har som mål att förbättra den regionala samordningen av moderna pilgrimsleder i Västra Götalandsregionen genom samarbete med strategiska partners. Samarbetet inkluderar kommunernas synpunkter, anpassning av driftsorganisationen och samarbete med nationella ramar och andra aktörer. På nationell nivå samarbetar stiftelsen med framgångsrika pilgrimsleder, inklusive S:t Olavsleden Selånger-Trondheim.

– Vi anammar en i tiden relevant samordning vad avser pilgrimsleder för 2020-talet. Vi är framåtlutade, aldrig tidigare har regionen haft så många kommuner och föreningar engagerade i pilgrimsleder, en ryggrad att värna om. Sedan 2021 har Västkuststiftelsen ansvarat för samordningen av pilgrimsleder och sedan dess har pilgrimsleden Göta älv liksom pilgrimslederna Falköping-Varnhem och Skara-Husaby nått ut som kvalitetssäkrade pilgrimsleder på West Sweden Trails. Näst på tur står pilgrimsleden Hjo-Kungslena, pilgrimsleden i Essunga och pilgrimsleden i Dalsland, och fler är på gång. Nu ser vi frukterna av vad god samordning och samskapande kan åstadkomma. Vi talar om ett modernt tänk för pilgrimsleder, till stabil grund där aktörspaletten vidgas och harmoniserar. Kommuner med pilgrimsled har på alla sätt och vis en spännande pilgrimsvandring framför sig, säger Johan Norling, ansvarig för den regionala pilgrimssatsningen

Källa: Västkuststiftelsen