Örebro Skateboard vinner Örebro kommuns fritidspris 2023

Från vänster: Ulf Wilnerzon Thörn, Madelene Spinord Semenets, Daniel Schön och Daniel Nätterdal från Örebro Skateboard samt Oscar Lundmark. Foto: Örebro kommun

Fritidspriset delas ut årligen till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser. Föreningen ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet.

Örebro kommuns Fritidspris för 2023 har tilldelats föreningen Örebro Skateboard. Priset, som årligen ges till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som har gjort särskilda insatser, har utdelats till föreningen för deras inkluderande arbete och främjande av aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända och andra som kan ha svårigheter att delta i föreningslivet.

– Det är roligt att få dela ut Fritidspriset till Örebro skateboard! Det är en förening som aktivt arbetar med att nå en bred målgrupp och har ett brinnande socialt engagemang, säger Madelene Spinord Semenets, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Örebro kommun.

– Örebro Skateboard är en otrolig kraft, som möjliggör trygghet, gemenskap och rörelse för alla, ung som gammal, nybörjare som proffs, säger Anna Nordlund, förvaltningsdirektör, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Motivering

Föreningen Örebro Skateboard har en enorm förmåga att skapa nya åkytor och möjliggöra för nya målgrupper att börja skejta.

Föreningen jobbar för att nå nya målgrupper och för att sänka trösklar till att fler ska kunna åka skateboard och att alla ska känna sig välkomna. Föreningen jobbar aktivt med jämställdhet, att ha en inkluderande kultur och för ökad integration, demokrati och medlemsinflytande. I linje med detta arrangeras bland annat tjejskate, familjeskate, seniorskate, regnbågsfamiljernas dag.

Det byggs, snickras och fixas inom föreningen för att få till fler ytor för skateboardåkning. Föreningen är outtröttlig i sitt arbete för att förbättra förutsättningar och möjligheterna att åka skateboard i Örebro.

Källa: Örebro kommun