Medley expanderar i Stor-Stockholm med två nya badanläggningar

Söra simhall i Österåkers kommun. Foto: Medley

Österåkers kommun har beslutat att Medley AB kommer att ansvara för drift av Söra simhall och Solskiftesbadet från och med den 15 december 2023. Detta beslut innebär att Medley nu utökar sin närvaro och stärker sin verksamhet i Stor-Stockholm genom att lägga till två nya anläggningar, vilket nu innebär totalt 11 anläggningar i Stockholm. Avtalet kommer att löpa i 36 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare 36 månader. Medley kommer att ansvara för driften av simhallen, gymmet, butiken och caféet i dessa anläggningar.

Österåkers sim- och träningsanläggningar Söra simhall och Solskiftesbadet har även tidigare driftats av Medley fram till och med augusti 2018.

Medley vill upprätthålla generationsöverskridande mötesplatser för hälsa, lek och träning.

När Medley nu tar över driften av Söra simhall och Solskiftesbadet 15 december 2023 kommer några nyheter för kommuninvånare, besökare och medlemmar att bli ett helt nytt gym med spännande nyheter på gruppträningssidan, i café samt nya aktiviteter i vattnet.

- Vi välkomnar Medley till Söra simhall och Solskiftesbadet och ser fram emot ett bra samarbete. Simhallarna nyttjas dagligen av kommunens alla målgrupper och är en viktig plats för undervisning, träning, tävling och rekreation, säger Johan Nordström, idrotts-och fritidschef, kultur och fritidsförvaltningen på Österåkers kommun.