Full pott för infrastrukturåtgärderna i Karlstad

Karlstad är en av Sveriges bästa cykelfrämjarkommuner 2023 Foto: ronaldo de oliveira/unsplash

När Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling ligger Karlstads kommun i toppen. Kommunen rankas tvåa i landet i kategorin mellanstora kommuner och fyra på listan över alla kommuner i landet.

För tionde gången deltar Karlstads kommun i Kommunvelometern. I år tar kommunen plats 4 av 54 deltagande kommuner, med 73 poäng av 90 möjliga.

Kommunen får full pott, 10 poäng av 10 möjliga, inom tre delområden: infrastrukturåtgärder, informations- och marknadsföringsåtgärder samt organisatoriska åtgärder.

– Cykling är något som prioriteras i all typ av samhällsplanering och är en nyckel till att vi som kommun placerar oss högt i denna ranking år efter år, säger Mikael Haster, miljösamordnare på miljöförvaltningen i Karlstads kommun.

Kommunvelometern, som funnits sedan 2010, är en enkät som skickas till kommunerna varje år. I rapporten jämförs många av Sveriges kommuner när det gäller hur mycket som satsas på att öka cyklingen. Kommunerna får poäng i sex kategorier, bland annat hur många meter cykelväg per invånare det finns, vilka marknadsföringsinsatser som gjorts, om det finns strategier och planer på plats samt hur det politiska engagemanget ser ut. De deltagande kommunerna har bland annat svarat på frågor om mål och riktlinjer kopplat till cykling, hur mycket pengar som läggs på cykelinfrastruktur och hur de jobbar med information och marknadsföring.

Karlstads kommun siktar på att bli en ännu bättre cykelstad

Cyklistfrämjandet gör också en Cyklistvelometer vartannat år sedan 2018 och där är det cyklisterna själva som fått tycka till. Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Resultatet från Cyklistvelometern ger en insyn i hur cyklister upplever sin kommun från ett cykelperspektiv. I 2022 års undersökning, där 25 000 cyklister i landet fått säga sitt, vann Karlstads kommun klassen mellanstora kommuner.

– Både Kommunvelometern och Cyklistvelometern visar att vi är på god väg med vår satsning mot att hela tiden på att utveckla vår stad och infrastruktur. Vi är på rätt väg men vill såklart bli en ännu bättre cykelstad, avslutar Mikael Haster.

Källa: Karlstad kommun