Lunds kommun väljer att avbryta upphandlingen av det nya ridhuset

Foto: Lunds kommun

Lunds kommun väljer att avbryta upphandlingen av entreprenaden till den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken.

– Vi har tyvärr inte fått in tillräckligt med anbud för att kunna göra en bedömning av om prisnivån är den rätta, säger fastighetschef Sara van Lunteren på Lundafastigheter.

Markarbetena för den nya ridanläggningen är redan i gång och förhoppningen var att anläggningen skulle stå klar våren 2025.

– Det kommer förstås att bli en försening, men i nuläget är det svårt att säga hur lång den blir. Vi kommer att göra allt vi kan för att snarast möjligt gå ut med ett nytt anbudsunderlag.

– Vi hoppas och tror att flera entreprenörer tycker att detta är ett spännande projekt som de vill vara med och förverkliga, säger Sara van Lunteren.