Ny ridanläggning i Borlänge byggs av Byggpartner

Den nya ridanläggningen i Romme blir till övervägande del en träkonstruktion i enlighet med Borlänge kommuns träbyggnadsstrategi. Bild: Bygg Partner Dalarna

En ridanläggning uppförs i Romme i Borlänge kommun. Anläggningen byggs av totalentreprenören ByggPartner Dalarna kommer att ha plats för 30 hästar. Borlänge saknar idag en ridanläggning.

Borlänges kommande ridanläggning placeras närmare bestämt i anslutning till Romme travbana strax utanför Borlänge.

Byggstart skedde våren 2023 med sikte på två ridhallar och ett stall med utrymme för 30 hästar.

Ridhallarna blir helt igenom träkonstruktioner med korslimmat så kallat KL-trä.

– Borlänge kommun har en träbyggnadsstrategi. Det är trä överallt förutom i grundläggning med betongplatta, förklarar totalentreprenören ByggPartner i Dalarnas platschef Tomas Bengtsson.

Även stallet byggs i huvudsak i trä, med visst inslag av betong.

– I stallet, där det med tanke på hästarna är en tuffare miljö, blir det en betongvägg på stallboxytterväggarna. Men det blir KL-trä på taket både på ridshus och stall.

Sommaren 2023 är grundläggningen av stallet nästan klar.

– Vi har bara en gjutning kvar på bottenplattan till stallet. Efter semestern kommer grejerna till själva stommen. Ridhusen har vi inte börjat med än, rapporterar Tomas Bengtsson till Svensk Byggtidning i början på juli månad 2023.

Klart 2024

Intill ridanläggningens byggnader anläggs generösa rasthagar samt en ridbana.

Tomas Bengtsson ser så här långt inga större komplikationer i ett byggprojekt som ska stå klart att tas i bruk sommaren 2024.

– Det är väl i så fall när vi ska resa limträstommen till ridhusen. De är ganska stora och höga. Det är väl det ända som vi får tänka till lite på.

Byggprojektet genomförs i samarbete med berörda föreningar som Borlänge ridklubb och Rommeheds stallklubb.

När den nya ridanläggningen står klar kan ridskoleverksamhet och privat ridträning ske på ett och samma ställe i Romme. Ett efterlängtat lyft för ridsporten i hela Borlänge.