Tengbom ska utforma Norrköpings nya idrotthall

Illustration: Tengbom

”Ett mycket spännande och smart omhändertagande av en stor och annars outnyttjad yta, i ett läge av innerstaden där varje kvadratmeter mark är värdefull”. Det är en del av motiveringen för Tengboms vinnande förslag om utformningen av Djäkneparkens idrottshall i Norrköping.

I linje med Norrköpings stads träbyggnadsstrategi föreslås att Djäkneparkens nya idrottshall huvudsakligen ska konstrueras i limträ och korslimmade träskivor. På taket anläggs en aktivitetspark med grönska, klätterställningar och stadens snurrigaste löparbana.

bild
Illustration: Tengbom

− I gestaltningen har det varit viktigt för oss att ta hänsyn till platsen, eftersom idrottshallen delvis tar parkområdet i anspråk. Genom att nyttja byggnaden fullt ut vad gäller tillgänglighet och trygghet för skolbarnen, med en multi-aktivitetsyta på taket och en hög genomförandenivå hållbarhetsmässigt, vill vi att hallen snarare blir en del av parken och skolgården än en avstängd del, säger Andreas Nordström, tävlingsansvarig på Tengbom.

Projektet med Djäkneparkens idrottshall genomsyras av en stark hållbarhetsvision. Med väl genomtänkta strategier och materialval är målet att minimera miljöpåverkan och skapa en långsiktigt hållbar byggnad. Konstruktionen i limträ och korslimmade träskivor bidrar till att minska koldioxidavtrycket, samtidigt som det skapar en varm och naturlig atmosfär.

− I Tengboms förslag kan skoleleverna lätt ta sig via skolgården till idrottshallen, och utanför skoltid kan övriga besökare lätt hitta rätt och känna sig välkomna, säger Mathias Norén, enhetschef för projekt fastighetsutveckling på Norrköpings kommun. Juryn gjorde bedömningen att Tengboms förslag med sin aktivitetspark på taket allra bäst tar hand om platsens förutsättningar.

Takparken bidrar med nya, stora friytor till skolverksamheten och är tillgänglighetsanpassad för alla – både barn och vuxna. Tengboms förslag för den nya idrottshallen i Djäkneparken heter Kronan på verket.