Byggstart för Lunds nya ridanläggning

Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Marie Morgensterns Folin, ordförande i Lunds civila ryttarförening, och Fredrik Ljunghill (M), ordförande i servicenämnden, inleder markarbetena för den nya ridanläggningen.

Nu är spaden satt i marken för Lunds nya ridhus. Anläggningen byggs på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund och kommer bestå av stall, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och kafé. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Det nuvarande ridhuset vid Smörlyckan i centrala Lund uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. När den nya anläggningen på Ladugårdsmarken är klar ska den hyras och drivas av Lunds civila ryttarförening, LCR. Men även andra ryttarföreningar i kommunen ska vid behov beredas plats.

–Lång har vägen varit hit men nu är vi äntligen i gång. Detta är ett spadtag som både vi och ridsporten har väntat länge på. Den nya anläggningen är en viktig signal om att vi tar ridsportens samlade behov och utmaningar på största allvar, säger Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

bild

Möter behoven hos hästar och människor

Den nya ridanläggningen är noga planerad för att möta behoven hos hästar och människor, både vid dagliga ridlektioner och tävling, berättar Johan Rygge Zellbi, projektledare för Lundafastigheter i Lunds kommun.

–För hästarna blir det boxar och grus- och gräshagar samt ridbanor där underlaget går att anpassa efter behov. Det blir ett separat karantänsstall där nya hästar kan stå ett tag för att se att de inte har med sig sjukdomar, och självklart blir det möjligt att separera sjuka hästar så de inte smittar övriga. För människor finns kontor med pentry, omklädningsrum med dusch och kaféytor samt läktarytor, säger han.

bild

2 300 föreningsaktiva i Lunds kommun

Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott (7-25 år), näst efter fotboll. Bara i Lunds kommun är cirka 2 300 personer föreningsaktiva inom ridning, varav cirka 93 procent är flickor eller kvinnor.

Lunds ryttare kommer att få husera i ett ridhus med fokus på miljö och hållbarhet. Underlaget i ridhuset kommer vara fritt från mikroplaster och hela anläggningen är upplyst av LED-belysning som försörjs med el från solceller på taket.

I anslutning till anläggningen anläggs en damm för att tillvarata dagvatten som kan återanvändas under torrare perioder. Hela bygget är dessutom byggt av trä, vilket är ett miljövänligt byggmaterial.

bild

Foton: Lunds kommun