Vildriket - Vildmarksparken Järvzoo skalar upp och byter namn

Bild: Vildriket

Lokal omställning i Järvsö vill belysa vikten av biologisk mångfald för en globalt hållbar samhällsutveckling. Nu tas 30 års erfarenheter och kunskaper tillvara på i lanseringen av det nya och innovativa Vildriket.

Sedan 1992 har Nordens Vildmarkspark Järvzoo arbetat med att bevara den biologiska mångfalden genom att verka för en vildare värld. Nu skalar organisationen upp det arbetet rejält och med det landar de också i en ny kostym och ett namnbyte till Vildriket. Den 10 maj lanseras det nya arbetet med ett storslaget evenemang där Jens Larsson, VD för Järvzoo, kommer att presentera djurparkens nya inriktning och där forskare berättar om biologisk mångfald och vad som krävs för att skapa en hållbar framtid.

- För att skapa ännu större positiv förändring vill vi kroka arm med näringslivet. Vi erbjuder kunskap och konkreta projekt som är bra för företagen och bra för den levande naturen, förklarar Jens Larsson, VD på Vildriket.

Det är genom samarbete som vi kan uppnå förändring menar Jens Larsson. Vi måste agera nu, kraftfullt och tillsammans för att lyckas och därför vill Vildriket bjuda in privatpersoner, forskning och företag för att tillsammans och med andra aktörer arbeta för att bidra till de mål som världen enats om på toppmötet COP-15 i Montreal i december 2022 - att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2030.

Den nya organisationen och platsen Vildriket kommer erbjuda mer än en traditionell djurpark. Ett nationellt center för bevarande av hotade arter, ett holistiskt upplevelsecenter i världsklass, en hub för inspiration, och en plattform för partnerskap och nätverk.

En av deltagarna på lanseringseventet är Diös, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Johanna Olofsson, hållbarhetschef, berättar om hur de ser på hållbarhet.

- Vår hållbarhetsstrategi är en central del i vår affärsstrategi. Vi har redan kommit långt i vårt integrerade hållbarhetsarbete och med initiativ som Vildriket ser vi en möjlighet att även inkludera biologisk mångfald och att ytterligare bidra även utanför våra fastigheter.

Under lanseringskvällen kommer Fredrik Moberg, forskare vid Stockholm Resilience Centre och författare till boken "Den uppfinningsrika planeten", bland annat tala om hur vi kan dra lärdomar från naturen för att hitta smarta lösningar på våra miljöutmaningar.

Elin Enfors-Kautsky, hållbarhetsforskare och grundare och VD för Prosperous Planet, kommer sedan ge exempel på hur företag kan hitta affärsnyttan i omställningen.

- Halva den globala ekonomin är måttligt till mycket beroende av biologisk mångfald. Att bevara den biologiska mångfalden ligger därför i allas intresse - det är ingen nischfråga. Forum som detta driver det offentliga samtalet framåt och bidrar till att ännu fler företag får upp ögonen för vilken central roll biologisk mångfald spelar för att säkerställa både en lönsam affär, och en fortsatt god samhällsutveckling, säger Elin-Kautsky.

Den nya inriktningen för Vildriket går helt i linje med hållbarhetsarbetet som gäller för hela Destination Järvsö.

- Att vi värnar om vår natur och våra djur är en viktig parameter i vårt arbete med vår hållbarhetscertifiering via Earth Check, baserat på Global Sustainable Tourism Council. Att kunna erbjuda våra besökare i Järvsö möjlighet att lära sig mer om biologisk mångfald och att det får ta en central roll i Vildriket känns otroligt bra och viktigt, något som verkligen bidrar till en hållbar framtid, förklarar Amanda Sandahl, destinationschef på Destination Järvsö.
 

Jens Larsson, VD för Vildriket, avslutar med att uttrycka sin entusiasm över det nya initiativet som Vildriket innebär.

Aldrig tidigare har mänskligheten haft så mycket kunskap om vad vi behöver göra för att skapa en hållbar värld. Aldrig tidigare har så många företag, organisationer och individer velat bidra till en positiv utveckling. Vildriket erbjuder kunskap och nätverk så att företagen tillsammans med oss kan jobba mot internationella mål i en lokal kontext.