Nytt kölstöd har installerats under skeppet Vasa

Ett av Vasas kölstöd tas bort med slägga. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

För första gången har Vasamuseet bytt ut ett av de gamla kölstöden under skeppet Vasa.

bild
Det gamla kölstödet under Vasa.

Kölstödsbytet görs inom det stora projektet som heter Stötta Vasa, vilket handlar om att ge skeppet ny och mer ändamålsenlig stöttning. Allt för att kunna bevara skeppet för framtiden.

–    Ett kölstödsbyte har aldrig tidigare gjorts på Vasa. Nu har projektet nått en punkt när tester inte längre går att simulera i en dator. För att ta reda på hur skeppet reagerar måste vi testa i verkligheten, berättar Magnus Olofsson, projektchef för Stötta Vasa. Han fortsätter: 

–    Testet vi gör idag innebär att vi byter ut ett av stöden som är under Vasas köl. Det är en liten del i ett stort projekt, som går ut på att byta hela stöttningen som skeppet vilar i idag. Det består av många olika sorters stöd, bland annat det under kölen.

Utmaningarna är många och skeppet är ömtåligt. Det ställs stora krav på exakthet och det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera. Det får absolut inte uppstå oönskade rörelser, deformationer eller i värsta fall - sprickor i skeppet.

–    Den viktigaste anledningen till att vi gör det här testet är att vi vill se vad som händer med skeppet. Om det uppstår rörelser när det befintliga kölstödet tas bort och ersätts med ett nytt, vilket det alltså inte får göra. Dessutom är det viktigt för oss att testa våra arbetsmetoder, logistik och hur lång tid arbetet tar, säger Magnus Olofsson.

Nytt kölstöd monteras in under Vasas köl.
Nytt kölstöd monteras in under Vasas köl.

Lärdomar från dagens test
Det nya kölstödet finns nu på plats sedan 09.57 på onsdagsmorgonen. På Vasamuseet har arbetsgruppen fått många viktiga lärdomar inför resterande byten som ska göras.

–     Inte minst vilka verktyg som fungerar och hur vi bäst mäter in exakt position för det nya stödet. Vi har också sett hur lång tid olika moment tar, vilket är viktigt eftersom vissa moment är störande och bara kan utföras när museet är stängt, menar Magnus Olofsson. 

Så småningom ska alla stöd under skeppet bytas ut. Anledningen är att skeppet Vasa inte klarar att bära sin egen vikt, eftersom kemisk nedbrytning av träet har medfört att skrovet tappat mycket av sin styrka. 

Jenny Lind, Vasamuseets chef, är mycket nöjd med att kölstödsbytet genomfördes. Hon säger:

–    Det är underbart att vi nu är i gång på riktigt! Projektet Stötta Vasa började redan år 2012 som ett forskningsprojekt. Ur det drogs flera lärdomar och vi har gjort flera åtgärder, som att ytterligare förbättra klimatsystemet i skeppshallen och bytt ut 5000 bultar ur skeppet. Idag tog vi ett nytt viktigt steg för Vasas framtid. 

Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar drygt en miljon besökare från hela världen varje år. Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till skeppet Vasas 400-årsdag.

bild
Det ställs stora krav på exakthet och det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera.
bild
Nya kölstödet på plats under Vasas köl. 

FAKTARUTA STÖTTA VASA
Den stöttning som Vasa idag ligger i måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år. 

Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas med 27 stycken vaggor med en led under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än idag. När allt är klart kommer det yttre stödet att vara kompletterat även med en inre stöttning, som ett slags skelett. Den inre stöttningen kommer gå från kölen ända upp till övre däck. Den ska hjälpa till att bära av lasterna från däck och däcksbalkar med syftet att bromsa rörelserna i skrovet.

Fotograf / Källa Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM