SkiStar satsar på lokalproducerad vindkraft i Vemdalen och solcellspark i Sälen

Foto: Skistar

I takt med SkiStars omställning till mer hållbar fjällturism, ökar behovet av mer förnybar energi av olika slag och även egenproducerad el. För att säkerställa framtidens hållbara destinationer utvecklas samarbetet med nuvarande partnern Jämtkraft.

Det förnyade samarbetet handlar dels om att SkiStar köper in el direkt från tre befintliga vindkraftverk i Vemdalen, motsvarande cirka 25 procent av bolagets årliga elförbrukning, dels om att tillsammans med Jämtkraft undersöka förutsättningarna för att bygga en solcellspark i anslutning till Sälen-Trysils flygplats, Scandinavian Mountains airport.

-Vi behöver tillsammans verka för att i framtiden ha kvar våra vita vintrar så att vi också fortsatt kan åka skidor och njuta av snö i den skandinaviska fjällvärlden. Vårt mål är att minska vår klimatpåverkan med 50 procent till 2030. Därför satsar vi ytterligare på att bidra med mer förnybar energi, något som också kommer att krävas i ännu större utsträckning för framtidens skidanläggningar, säger Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef för SkiStar.

Vindkraften i Vemdalen kommer ifrån Middagsberget vindkraftpark där SkiStar och Jämtkraft har tecknat ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement), ett avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare som också är en prissäkring där köparen säkerställer leverans av el till ett fast pris.

-Elen vi köper från Middagsbergets vindkraftpark kommer att motsvara den el som krävs för att driva alla våra skidområden i Vemdalen* under en hel vintersäsong. Att elen dessutom är lokalproducerad känns extra bra och är ett viktigt steg för att erbjuda ännu fler hållbara fjällupplevelser för våra gäster, säger Anders Lundqvist, destinationschef för SkiStar Vemdalen.

-Kraften i omställningen måste öka och med samarbeten utanför de traditionella branschgränserna kommer vi att kunna åstadkomma mer. Därför är vårt samarbete med SkiStar helt rätt. SkiStar är en aktör som förstår vikten av omställningen och att vi alla måste agera och ta ansvar, säger Ylva Andersson, vd för Jämtkraft.

SkiStar och Jämtkraft har sedan augusti 2021 ett långsiktigt samarbete som utöver det gemensamma klimat- och innovationsarbetet även omfattar elleverans med 100 % förnybar energi med Bra Miljöval till SkiStars anläggningar i Vemdalen, Sälen och Åre samt marknadsföringsdelar genom kommunikation till gäster och kunder.