Storlekplatsen i Sommarlust, Kristianstad invigd

ABK:s utemiljösamordnare Carolina Aouseus har planerat den nya lekplatsen utifrån synpunkter från barnen på området. Foto: Jonas Rosenberg/ABK

I bostadsområdet Sommarlust i Kristianstad har alla barn fått möjlighet att tycka till om vilken lekutrustning de gillar, genom ett pilotprojekt för barns inflytande. 

– Det känns bra att vi nu tillför en ny storlekplats till de boende på Sommarlust, säger ABK:s vd Henrik Strand i samband med invigningen. Det är också extra roligt att så många barn velat vara med och påverka och att vi kunnat tillgodose många av deras önskemål.

Den nya lekplatsen ligger på gården till Utställningsvägen 14, men är öppen för alla leksugna. I anslutning finns också nyinstallerade sittytor och grill, samt en boulebana.

bild
Foto: Jonas Rosenberg / ABK

– Vi har velat göra en samlingsplats för hela familjen, men med utgångspunkt från vad barn på området vill ha, säger ABK:s utemiljösamordnare Carolina Aouseus som planerat den nya lekplatsen tillsammans med ABK:s förvaltning på området och entreprenören Kompan.

Invigningen drog många barn och vuxna från området. Kompan bjöd på barnaktiviteter som godisregn och ABK:s förvaltning på området bjöd på grillad korv, för att fira in den nya samlingsplatsen på gården.

bild
Foto: Jonas Rosenberg / ABK

Pilotprojekt för barns inflytande kring utformning av lekplatser

Under senhösten 2021 bjöds alla barn i bostadsområdet in till en digital barnanpassad enkät för att tycka till om två nya lekplatser som ABK planerade att bygga på området. 54 barn gjorde enkäten, själva eller med sina föräldrar. De fick med hjälp av smileys betygsätta en stor mängd olika typer av lekredskap – och välja vad de anser är viktigast och roligast på en lekplats. Det var också frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer.

– Barnens svar gav oss mycket bra underlag kring vad vi ska prioritera, inte minst här på den nya storlekplatsen på Sommarlust, säger Carolina Aouseus. Vi planerar också ytterligare en stor lekplats längre norrut på området inom ett par år, som är tänkt att komplettera den som vi byggt nu. Även där utgår vi från barnens svar i enkäten.

bild
Foto: Jonas Rosenberg / ABK

2023 får alla barn tycka till om lekredskap

Då pilotprojektet kring barns inflytande vid utformandet av lekplatser föll så väl ut planeras alla barn som bor hos ABK bjudas in under 2023 för att tycka till om vilka lekredskap de föredrar.

– Vi har idag cirka 100 lekplatser runt om i våra bostadsområden, säger Carolina. Utifrån de synpunkter vi får in blir det lättare att planera när det blir dags att renovera äldre lekplatser, planera nya eller eventuellt utöka befintliga. Vi får helt enkelt mer data över vilka redskap och funktioner barn föredrar, vilket gör att vi har med barnens perspektiv i vår planering av lekplatser.

bild
Foto: Jonas Rosenberg / ABK