Därför är det rusning efter hyrbil i sommar

Diane Bondareff/AP/TT: Hyrbilsföretagen märker en kraftig efterfrågan inför sommaren.

Sommaren närmar sig med stormsteg och för den som tänkt sig en hyrbilssemester i Sverige kan det bli en dyr historia – om det över huvud taget finns bilar.

Efterfrågan har nämligen ökat dramatiskt, säger branschorganisationen Biluthyrarna Sveriges vd Anders Trollsås.

Vi trodde kanske att vi skulle se en avmattning med tanke på hur tufft folk har det men så är icke fallet. Trycket är ännu större än någonsin tidigare. Några aktörer rapporterar att de ligger 50 procent över antalet bokningar jämfört med samma tid 2022, säger han till TT.

Sedan är det inte alla som noterar samma lyft, men även bensinstationer som har ett mindre utbud noterar ett kraftigt lyft.

Stor efterfrågan vid flygplatser

Efterfrågan märks framförallt på uthyrningar kopplat till flygplatser och då bland annat från utländska turister som nu passar på att dra nytta av den svaga kronan jämfört med till exempel euron. Framförallt handlar det om turister från övriga nordiska länder liksom Tyskland och i viss mån Frankrike, säger Anders Trollsås.

Ytterligare en mera oväntad faktor som kommit att påverka efterfrågan är de ökade kostnaderna för att äga en egen bil. I takt med räntehöjningarna har också privatleasingkunder fått se hur avgifterna höjts kraftigt. Hyrbilsfirmor har därmed i ännu större grad profilerat sig på att inte bara erbjuda korttidshyror utan även månadsvis.

Detta tillsammans med en allmän tveksamhet då även klimatbonusen plockades bort. De kärva tiderna ihop med att det inte finns några styrmedel, gynnar oss jättemycket. Segmentet långtidshyra har blivit jättestort inom vår bransch.

Höjda priser

Samtidigt har biluthyrningsföretagen precis som andra företag inom turistnäringen valt att höja sina priser i anslutning till stigande inflation.

En genomgång som TT gjort visar dock att det samtidigt kan skilja markant mellan olika aktörer. Medan ett företag tar 5 000 kronor för en veckohyra av minsta bilmodellen vid Arlanda flygplats i juli har en annan aktör ett pris på 4 000 kronor för samma period och en likvärdig bilmodell.

Anders Trollsås påpekar att det är svårt att ge några exakta procentuella skillnader jämfört med föregående år men att det är tydligt att priserna har höjts.

Det är dock ingen tvekan om att det är så. Sedan har vi, precis som flyget och andra delar av turistnäringen en prissättning, som är styrd av efterfrågan. I tillägg till det har vi en tuff inflation och extremt tuffa nya bilpriser och brist på tillgång av bilar.