Ökad framkomlighet för cyklister i Kungsbacka

Foto: Kungsbacka kommun

Under hösten och vintern har det pågått arbete med att bredda gång- och cykelvägen vid Göteborgsvägen, mellan Fabriksgatan och Tölö tvärled. I samband med breddningen har Kungsbacka nu utökat antalet cykelöverfarter från två till nio.

Gång- och cykelbanan längs Göteborgsvägen är ett av kommunens pendelcykelstråk som kopplar samman kommunens olika orter med Kungsbacka centrum. Genom att bygga sju nya cykelöverfarter hoppas kommunen kunna underlätta för alla cyklister som pendlar denna sträcka.

”Cykelöverfart är en relativt ny reglering. I Kungsbacka finns sedan tidigare två cykelöverfarter längs Kungsgatan men nu har det byggts sju till. Med dessa cykelöverfarter så kan cyklisterna enklare pendla längs Göteborgsvägen”, säger Andrea Palmberg, trafikingenjör.

Överfarterna kan enkelt beskrivas som övergångsställen för cyklister, där bilister och andra motortrafikanter har väjningsplikt mot den som kommer cyklande. Cykelöverfarterna är hastighetssäkrade och tydligt utmärkta med vägmärke om cykelöverfart.

Det här gäller vid en cykelöverfart:

  • Du som cyklist ska ta hänsyn till hastigheten och avståndet till fordonet som närmar sig innan du åker ut på cykelöverfarten.
  • För dig som kör bil så har du väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
  • Reglerna för cykelöverfart gäller där vägmärket Cykelöverfart (se bild) är uppsatt.

”Oavsett vilka regler som gäller måste cyklister, fotgängare och bilister samspela med varandra. Du som cyklist har ändå skyldighet att hålla uppsikt när du korsar en väg, men det här ger cyklister bättre förutsättningar för att enkelt ta sig fram”, säger Andrea Palmberg.

I Kungsbacka finns sedan tidigare två cykelöverfarter längs Kungsgatan men nu har det byggts sju till. De nya finns vid Borgmästaregatan, Fabriksgatan, Bergsgatan, Signeskullegatan, Signes väg, Mineralvägen och Hedebrovägen. Det planeras bli fler cykelöverfarter på sikt, framför allt längs pendelcykelstråken.