Stockholms första hybridgräsplaner anläggs på Gärdet

De två nya hybridgräsplaner som anläggs på Gärdet i Stockholm är unika eftersom de blir Stockholms första hybridgräsplaner. Fotbollsplanerna kommer i huvudsak att användas av lag som befinner sig i de lägre divisionerna.

I närheten av Kampementsbadet på Gärdet i Stockholm anläggs två hybridgräsplaner. De två niomannaplanerna anläggs på Kungliga Djurgårdsförvaltningens mark och blir de första av sitt slag i Stockholm. De två fotbollsplanerna ska stå klara inför säsongsstarten 2023.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: LENNART JOHANSSON

I april 2022 inleddes arbetet med att anlägga de två hybridgräsplanerna, som består av en blandning av naturgräs och konstgräs. På en hybridgräsplan är konstgräset utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan jord fylls på och gräsfrön sås. 

MER STADGA

Det ger naturgräset mer stadga och gör att spelplanen klarar nästan tre gånger mer  belastning än naturgräs. Hybridgräsplaner är dessutom ett mer hållbart alternativ eftersom inget granulat be-hövs och mikroplastanvändningen dessutom är  betydligt lägre.  Det övergripande syftet med de två nya hybridgräsplanerna är att erbjuda föreningarna fler speltimmar och en längre spelsäsong för lagen i de lägre divisionerna som främst kommer att nyttja hybridgräsplanerna. 

KUNGLIGA DJURGÅRDSFÖRVALTNINGENS MARK

– Vi inledde med relativt omfattande mark- och anläggningsarbeten innan vi påbörjade arbetet med att anlägga de nya hybridgräsplanerna. Vi har även installerat en ny belysningsanläggning på båda planerna, samt en  bevattningsanläggning. Ett bidragande skäl till att Stockholms stad  satsar på just hybridgräs är att det inte är aktuellt att anlägga några konstgräsplaner på Kungliga  Djurgårdsförvaltningens mark. Det här är också ett sätt för Stockholms stad att testa om hybridgräs kan användas mer storskaligt i staden f ramöver, säger Stefan Otterström, produktionschef på  Spentab, som är projektets totalentreprenör.

PROJEKT MED MILJÖN I FOKUS
Under en av fotbollsplanerna finns ett vatten-magasin som samlar upp regnvatten. Det ska i sin tur kunna användas till att bevattna planerna. 

– Hela projektet har genomgående präglats av ett miljöfokus, hybridgräs har ju en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med andra t yper av  beläggningar. Det ska bli spännande att se om hybridgräs, som traditionellt använts på tränings anläggningar och fotbollsplaner nere på  kontinenten, även kan fungera i Stockholm, säger Stefan Otterström. ■