Marin kolonilott invigs i Göteborg

Marin kolonilott invigs i Frihamnen, Göteborg. Foto: Malin Rosengren, Göteborgs universitet

Invigning av den marina kolonilotten i Frihamnen i Göteborg. 

En marin kolonilott är en småskalig odling i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas.

– Med kolonilotten i Frihamnen vill vi skapa en mötesplats för framtidens mat i en stadsnära miljö. Här kan besökarna få lära sig mer om sjömat och odling men också få vara delaktiga i att odla och tillaga ny mat från havet, säger Maria Bodin, projektsamordnare på Göteborgs universitet.

En del av Prototyp Göteborg
Den marina kolonilotten byggs som en framtidsprototyp och ingår i utställningen Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023.

– Det är jättekul att vi nu har den marina kolonilotten på plats! Den har byggts som en del av platsutvecklingen här i Frihamnen och undersöker bland annat havens roll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg.