Solna simhall slår upp portarna

Den nya badanläggningen har en robust interiör med stora inslag av tegel och trä. Foto: Peder Lindbom, AIX. Foto: Peder Lindbom/AIX

Efter många års arbete öppnar den nya efterlängtade simhallen i Solna. Badet är genom en tredimensionell fastighetsbildning samlokaliserad med en större flerfunktionell byggnadsvolym. Kombinationen av ett kontorshus och ett bad är ett exempel på hur badanläggningar kan lokaliseras i framtidens täta urbana stadsdelar.

bild
 Foto: Peder Lindbom/AIX

- Det har varit spännande att arbeta med dessa nya förutsättningar som inneburit att badet har kunnat gestaltas med en helt annan karaktär än det som är gängse för friliggande hallbyggnader. Simhallens insida samspelar med kontorsbyggnadens skulpturala tegelvolym. Genom den kraftfulla stommen i betong, robusta tegelväggar och innertak av limträ har interiören fått en stark materialverkan, säger Johan Jansen som är ansvarig arkitekt på AIX.

bild
 Foto: Peder Lindbom/AIX

Simhallen erbjuder simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. Det finns totalt tio simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum.