Succé för Peab på H22 – 8101 barn tog ”körkort”

Foto: Lena Evertsson

När Peab summerar satsningen på den internationella stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg är det bara ett ord som gäller – succé. Över 8 000 körkort fick tryckas upp för de yngsta deltagarna som lockades att lära sig mer om säkerhet och hållbarhet vid den lekfulla trafikskolan som byggts upp i Oceanhamnen.

– Vårt stora fokus på barn var helt rätt. Vi har mött så mycket uppskattning och ett stort intresse för hela vår verksamhet, säger Olle Olsson, regionchef på Peab Bygg Syd.

Därmed har man uppnått målen att identifiera barnen som det absolut viktigaste – för framtiden och som nästa generations medarbetare. Barnen blev också ett naturligt sätt att nå föräldrar med information om allt från eco-produkter till ny byggteknik.

– Som Nordens samhällsbyggare vill vi visa att vi tar ansvar för både hållbarhet och jämställdhet, säger Olle Olsson, som är nöjd och stolt över gensvaret.

Bakom Peabs satsning på H22, som pågick från slutet av maj till och med den 3 juli, ligger ambitionen att visa upp bolagets hela bredd – från byggmaterial till vägar, broar och hus. Tanken har varit att sprida kunskap om miljö, trafiksäkerhet, byggande och stadsutveckling.

Trafikskolan, där aktiviteterna nu kan summeras till 8 101 ”körkort”, flirtade lite med föregångaren på H55, och utgjordes av en bana där man vid olika ”stationer” kunde se hur ett hus växer fram. Precis som på stadsmässan 1955 byggdes en hel liten stad upp, något som involverade flera av dotterbolagen inom Peabkoncernen.

Nu när mässan är avslutad fortsätter Peabs engagemang genom uppförandet av bostäder på den plats där trafikskolan låg.

– På det sättet ger vi tillbaka lite till Helsingborg, avslutar Olle Olsson.