Det surrar om Wallenstams minsta hyresgäster

Nu har några av Wallenstams minsta hyresgäster precis flyttat in i sina bihotell på Södra Larmgatan i Göteborg. Bihotellen här är ett av flera initiativ från Wallenstam för att bidra till den biologiska mångfalden. Foto: Wallenstam

Nu har några av Wallenstams minsta hyresgäster precis flyttat in i sina bihotell på Södra Larmgatan i Göteborg. Bihotellen här är ett av flera initiativ från Wallenstam för att bidra till den biologiska mångfalden.

– Med hjälp av bihotellen och den fina växtväggen som vi installerade mittemot för två år sedan vill vi öka den biologiska mångfalden för bin, humlor och andra pollinerande insekter i staden, säger Pernilla Rosenhoff fastighetsförvaltare på Wallenstam.

bild
Foto: Wallenstam

Ett annat surrande exempel som Wallenstam skapat är hem för 240 000 nya hyresgäster som under förra året flyttade in i sina bikupor på Bergakungens tak i Göteborg.

– Genom fina initiativ i vår förvaltning har vi kunnat bidra med både fågelholkar, insektshotell, bikupor och mulmholkar i anslutning till flera av våra fastigheter. Hållbara initiativ som förhoppningsvis kan bidra till en ökad pollinering i parker och grönområden i närheten, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.