2022 års utsläpp av ålyngel

Foto: Wikimedia

Det är åter dags för Tekniska verken att släppa ut drygt 125 000 decimeterlånga ålyngel. I år kommer de från Frankrike och sätts ut på totalt nio olika ställen, i både vattendrag och sjöar runtom i Östergötland och Kalmar län.  

Ålutsättningen är en av åtgärderna som Tekniska verken utför med målet att bevara den akut hotade och mytomspunna ålen - och samtidigt kunna driva vattenkraftverken och producera fossilfri el.

- Balansen mellan att klara av klimatomställningen och värna vår biologisk mångfald i sötvatten är svår men helt nödvändig, säger Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping, som ansvarar för arbetet med ål inom koncernen.