Kunskapsplattform ska upprättas för anläggningar och utemiljöer

Foto: Bildbyrån

Regeringen har idag beslutat att upprätta en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Centrum för idrottsforskning får i uppdrag att driva plattformen.

– Ett bra initiativ av regeringen i en fråga som vi och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lyft under en lång tid. Det finns ett stort behov av övergripande kunskap, att dela inspiration och nyskapande idéer kring nybyggnation och hur behov av renovering av idrottshallar och ytor ser ut över landet. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för bättre förutsättningar för idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

En del i det uppdrag som Centrum för idrottsforskning nu tilldelas innebär att granska funktionshinderpolitiken inom idrottsområdet.

– Närhet och tillgänglighet till idrottsanläggningar och idrottsytor är avgörande för en inkluderande idrott för alla och även i arbetet med återstart efter pandemin. Vi ser fram emot att bidra i arbetet med att få fler ändamålsenliga idrottsplatser, hallar och ytor som också är tillgängliga för alla. Ett naturligt nästa steg som vi ser önskvärt är att idrottsminister Anders Ygeman tillsätter en nationell samordnare som också kan samla kommuner, regioner, myndigheter och idrottsrörelsen för att åstadkomma praktiska resultat. Jag personligen har goda erfarenheter av att den formen fungerar väl, säger Björn Eriksson.