Idrottsrörelsen drabbas hårt av restriktionerna och måste kompenseras

Foto: Bildbyrån

300 miljoner kronor begärs i ytterligare kompensationsstöd för perioden januari till och med mars 2022. Riksidrottsförbundet har idag skickat äskande till idrottsminister Anders Ygeman.

– Regeringens besked att idrottsrörelsen ges 40 miljoner i kompensationsstöd är inte tillräckligt. Det är viktigt att det stöd på 400 miljoner kronor som idrottsrörelsen lovats för återstart för 2022 också får gå till just återstart av barn- och ungdomsidrotten och inte tvingas användas för att rädda elitverksamhet och kompensation till stora evenemang, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I samband med att regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade om restriktioner från 23 december 2021 och fick Riksidrottsförbundet besked om ytterligare 80 miljoner kronor i kompensationsstöd. Detta var kompensation för det tidsintervall som restriktionerna gällde initialt vilket var 23 december till 16 januari. Idag har regeringen lovat ytterligare 40 miljoner kronor. 

Riksidrottsförbundet gör bedömningen att den ekonomiska påverkan för idrottsrörelsen på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin kommer ligga på ungefär på 700 miljoner kronor under perioden januari-mars 2022 vid förlängda restriktioner.

Idrottsrörelsen vill fortsatt vara en stark kraft i samhället, både under och efter pandemin. Att tillhöra en förening, ett lag eller en grupp och att mötas över gränser kommer bli än viktigare i framtiden. Att få känna tillhörighet och gemenskap och få möjlighet till att röra på sig, oavsett ålder, kommer bli avgörande framöver. Idrottsrörelsen behöver bra förutsättningar för att lyckas. De 400 miljoner kronor som idrotten lovats för återstart under 2022 måste säkras till återstart och inte gå till kompensationsstöd när idrotten nu drabbas igen. Och de 335 miljoner kronor som idrottsrörelsen tilldelats för återstart för 2021 är medel som Riksidrottsförbundet fördelar till medlemsförbunden där förbunden planerat och sökt medel för just återstart.

– Vi behöver besked om att kompensationsstöd kommer ges och även långsiktigt återstartsstöd på 300 miljoner kronor per år för perioden 2023 till 2025 för att idrottsförbund och föreningar ska klara att både hantera kris och orka blicka framåt med ny kraft, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet arbetar med att ta fram en rapport för hur idrottsrörelsen drabbats under det senaste året. Rapporten kommer vara klar i mars månad men redan nu kan denna preliminära bedömning göras.