Paketreselag riskerar att slå undan benen för barn- och ungdomsidrotten

Foto: Bildbyrån

IK Sävehof med stöd av Riksidrottsförbundet överklagar beslut att handbollscup ska betala resegaranti till Kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut riskerar att slå undan benen för allt arrangerande av läger och cuper inom barn- och ungdomsidrotten.

– Det är helt orimligt att likställa läger och cuper med paketresor. Det kan inte vara regeringens eller riksdagens mening att paketreselagen ska omfatta en vanlig idrottstävling där ungdomar i ideella föreningar sover i skolsalar och tävlar mot varandra. Idrottsrörelsen är i djupa revor på grund av pandemin och detta beslut riskerar att sätta stopp för läger och cuper för barn- och ungdomsidrotten – och det när dessa mötesplatser för rörelse och gemenskap behövs som mest, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kammarkollegiet har i sitt beslut bedömt att handbollscupen är att betrakta som en paketresa enligt paketreselagen (2018:1217) och arrangören av paketresan, IK Sävehof, ska ordna med en resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218) till Kammarkollegiet motsvarande den totala summan av samtliga anmälningsavgifter plus 10 %. Resegarantin kan ordnas genom en betalningsutfästelse, en försäkring eller genom att deponera medel till Kammarkollegiet.

IK Sävehof har med stöd av Sveriges Riksidrottsförbund valt att överklaga beslutet från Kammarkollegiet till förvaltningsdomstolen. 2021-04-12, mål nr 386-21 meddelade förvaltningsrätten att de avslog överklagandet och 2021-10-21, mål nr 3269-21 meddelade kammarrätten att de avslog överklagandet. IK Sävehof har nu valt att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är en jätteviktig fråga för ungdomsidrotten oavsett idrott. Beslutet riskerar att sätta stopp för läger och cuper vilket skulle innebära att barn och unga inte får möjlighet till de upplevelser och minnen som vi vet att de skapar, säger Patrik Brandt ordförande IK Sävehof.