Nya Sylteskolan i Trollhättan, en storsatsning med skola, bibliotek, fritidsgård och idrottshall

Hela det femåriga projektet Nya Sylteskolan beräknas stå klart 2022. Bild: Contekton Arkitekter

Den befintliga F-9 skolan Sylteskolan i stadsdelen Sylte i södra Trollhättan har rivits och byggs upp på nytt i form av Nya Sylteskolan. Projektet, som är en storsatsning för kommunens del, innefattar bland annat en ny grundskola med grundsärskola och fritidshem. Nu när projektet är klart är Sylteskolan Trollhättans största grundskola.

 

bild
Den nya idrottshallen stod klar redan 2018. Bild: Contekton Arkitekter

Text: Annika Wihlborg

Nya Sylteskolan är ett femårigt projekt som förutom en ny grundskola även ska resultera i en ny fritidsgård, idrottshall och bibliotek. Idrottshallen stod klar redan 2018 och biblioteket, som både är ett skolbibliotek och ett folkbibliotek som är öppet för allmänheten, invigdes sommaren 2021. Tanken är att den nya Sylteskolan ska vara en ljus och modern grundskola med gott om plats för lek, kultur och idrott.

 

bild
Biblioteket bidrar till att stärka stadsdelen Sylte, som ligger i södra Trollhättan. Bild: Contekton Arkitekter

Dimensioneras för 1000 elever

Den nya Sylteskolan, som stod klar lagom till höstterminstarten 2020, är 6000 kvadratmeter större än den gamla skolan. Endast 750 kvadratmeter av den befintliga skolans ytor har renoverats och anpassats, resten har byggts helt nytt. Den nya Sylteskolan är dimensionerad för drygt 1000 elever, jämfört med drygt 600 elever på den gamla Sylteskolan. Den främsta bakgrunden till utökningen är förstås ett växande elevunderlag i området.

 

 Fritidsgården är också en del av det nya komplex av byggnader som kommunen investerar i. Bild: Contekto
Fritidsgården är också en del av det nya komplex av byggnader som kommunen investerar i. Bild: Contekto

Contekton Arkitekter står för nya Sylteskolans arkitektoniska utformning. I högstadiedelen har varje årskurs fått sin egen specifika design, anpassad för respektive ålderskategori.  Samtidigt har man skapat en trygg miljö med ny lekutrustning, bättre belysning och en mer effektiv logistik på hela området.

bild