Kristianstadsbyggen har tagit fram lekplatskarta

Lekplats på Lottavägen i Åsum. Foto: Kristianstadsbyggen

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har drygt 100 lekplatser i sina bostadsområden i Kristianstads kommun. En ny digital lekplatskarta har nu släppts, så att intresserade barnfamiljer kan hitta nya favoritställen för lek.

– Vi har många bra och trevliga platser som vi hoppas att fler kan upptäcka, säger Henrik Strand, vd på ABK. Våra två storlekplatser på Österäng och Gamlegården är populära, men vi har många fina lekplatser runt om i kommunen som kanske inte är lika uppmärksammade. 

I kartan, som är en levande och föränderlig portal, finns lekplatserna utmärkta med bild och beskrivning. En del av dem är större med många lekredskap för olika åldrar och andra är mindre med enstaka lekredskap.

bild
Lekplats i Kv Stenskeppet i Hammar, vid C4 Shopping. Bild: Kristianstadsbyggen

Lekplatskartan, som man hittar via abk.se/lekplatser, är en del av Kristianstads kommuns kartsida, där man under fliken "ABK" väljer filtret "Lekplatser". Det finns också ett filter som visar alla ABK:s fastigheter, med adress och bilder, vilket kan vara intressant för den som exempelvis söker bostad i ett visst område och vill veta var ABK:s fastigheter ligger. 

Att inspirera till att leka på andra områden än sitt eget handlar för ABK om att skapa möten och integration mellan människor.

– Det kan finnas områden som man inte vet någonting om, eller kanske har fördomar om, säger Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK. Kommer man ut och leker, ser området och pratar med människorna som bor där så kanske bilden av området förändras. 

Samtidigt som ABK gärna ser att man besöker lekplatserna vill man också uppmana besökare att visa hänsyn till de boende på området genom att respektera parkeringsregler och inte störa eller skräpa ner.

bild
Bild: Kristianstadsbyggen