Ny temalekplats i Rörsjöparken, Malmö

Den nuvarande Tillgänglighetslekplatsen i Rörsjöparken, som inom kort ersätts med en ny temalekplats. Bild: Malmö stad

Ny temalekplats, med ny placering. Mer växtlighet och bättre belysning. Idag beslutade tekniska nämnden om en rad åtgärder för att göra Rörsjöparken mer trivsam.

Allén längs Kungsgatan räknas av många som Malmös vackraste stråk. Men intilliggande Rörsjöparken har mer att ge.

Tekniska nämndens beslut idag innebär åtgärder för tolv miljoner kronor. I arbetet ingår fler träd, mer växtlighet, bättre möbler och belysning samt att entréerna ska bli vackrare – allt för att göra den enda parken i Malmös östra innerstadsområde skönare och roligare att hänga i.

 

bild
Rörsjöparkens nya utformning. Bild: Malmö stad

– Barns lek och grönska är betydelsefullt för oss när vi bygger i Malmö. Östra delarna av innerstaden har redan många charmiga inslag men Rörsjöparken har lämnat en del övrigt att önska. Nu gör vi parken till en rolig och trygg plats att träffas på, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

Den största delen av satsningen är en ny temalekplats, som ersätter den nuvarande lekplatsen från år 2000. Även den nya lekplatsen ska ha särskilt fokus på att inkludera barn med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. Utformningen har arbetats fram efter samtal med barn i förskolor och grundskolor. Ny placering blir i parkens sydöstra hörn, mot Kungsgatan.

– Det är viktigt att alla Malmöbor får lika tillgång till staden oavsett om man är 40 eller 4 år gammal. Därför är omvandlingen och nyutvecklingen av lekplatser för barn med funktionsvariationer mycket bra, och gör att fler barn kan få uppleva glädjen i en inkluderande lek, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens första vice ordförande.

Arbetet i Rörsjöparken genomförs i tre etapper, med beräknad start under hösten 2021 och vara färdigt under 2023.