Öppning av det nya Hurtigrutemuseet

Nu öppnar Hurtigrutemuseet. Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen.

Nu öppnar museet med ett av världens största museiföremål inomhus: Hurtigrutenskeppet MS Finnmarken från 1956 finns nu i nya Hurtigruten Museum. Den nya skyddade byggnaden för den ärevördiga MS Finnmarken och det nya historiska museet sticker ut som ett landmärke vid havet i Stokmarknes.

LINK Arkitekturen har tillsammans med Multiconsult lett förprojektet i designgruppen för att skapa ett landmärke och en ikon för det nya levande moderna museet för Hadsel kommun.

 

bild
Foto: Hurtigruten Museum / Tom Pål Holdø

– Vi har lyckats skapa en lösning som balanserar väl mellan att vara en signalbyggnad och museets funktionella behov, förutom att anläggningen bidrar positivt till närområdet, förklarar designchef och uppdragschef Gunnar Næss på LINK Architecture, som insisterar på att det har varit ett drömprojekt för ett arkitektkontor.

I projektet ingår Vernebygg för MS Finnmarken från 1956. Lösningen för att bevara monumentet till norsk kusthistoria är en 3 600 kvadratmeter stor skyddad byggnad som omsluter fartyget, huvudsakligen byggt i stål och glas. 

 

bild
Foto: Bjørn Eide

Den största utmaningen i utformningen av glaskonstruktionerna var fasadens stora skala och att ta hänsyn till krävande väderförhållanden.

PEAB Bjørn Bygg har varit totalentreprenör efter ett förprojekt med IMTAS AS som total underleverantör till stålkonstruktioner.

 

bild
Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen