Robotar klipper grönytorna i Karlstad

Karlstads kommuns personal programmerar de nya robotgräsklipparna. Bild: Karlstads kommun

tora åkergräsklippare byts nu mot små robotgräsklippare i Karlstads kommuns senaste försök att minska sina utsläpp. 11 robotgräsklippare har införskaffats som varje dag ska klippa ett 50-tal ytor på prov. Faller försöket väl ut kommer kommunen att skaffa fler robotgräsklippare.

Försöket med robotgräsklipparna handlar om att kommunen vill minska sina utsläpp men även om att bli mer effektiva och minska bullret.

- Vi har som mål att bli fossilfria så vi försöker att hitta alternativ till de stora åkergräsklipparna. Förutom minskade utsläpp innebär robotgräsklipparna att vi kan lägga tid på annat och att det dessutom blir tystare i stan, säger Anna Mossberg, enhetschef på parkenheten i Karlstads kommun.

Kommer rotera på ett 50-tal ytor

De 11 robotarna levererades i slutet på förra veckan och för några veckor sedan grävdes kablar ner på de utvalda områdena som styr ytan robotarna ska klippa. De kommer att klippa ett 50-tal ytor, totalt cirka 40 000 kvadratmeter gräsmatta.

- Varje dags körs de ut till sina respektive platser och flyttas runt under dagen för att sedan hämtas in igen på kvällen, berätta Anna Mossberg.

Mer trafiksäkert

Kommunen har valt ut lite olika ytor för att testa var robotarna gör mest nytta. Det handlar bland annat om ytor med många träd där åkergräsklippare har svårt att ta sig fram, parker och rondeller.

- Vi testar robotarna i flera rondeller som till exempel vid Bergvik. Där är det mycket trafik och då behöver vår personal inte vara utsatta i samma utsträckning, säger Anna Mossberg.

Vill utöka med fler

Om försöket med robotgräsklipparna faller väl ut planerar kommunen att utöka till fler platser.

- Jag hoppas att det här går bra och att robotarna inte innebär några tekniska problem eller bli vandaliserade. Det skulle innebära både en tystare närmiljö och renare luft, säger Anna Mossberg.