Hyggesfritt skogsbruk och samisk kamp tilldelas Skogspris

Bild: Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens Skogspris går till Lennart Bosrup i Bosarp, Brita Stina Sjaggo i Jokkmokk och Leif Öster i Avesta. De får priset för att ha gjort viktiga insatser för biologisk mångfald i skogen och inspirerat andra att göra detsamma.

– Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma Lennart, Brita Stina och Leif för deras fantastiska insatser för skogen. När skogspolitiken misslyckas behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningens Skogspris syftar till att lyfta fram de inspirerande markägare som gör viktiga insatser för ett hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och skogens sociala värden. Tre pris delades ut på Naturskyddsföreningens digitala riksstämma i fredags.

Lennart Bosrup i Bosarp bedriver ett hyggesfritt skogsbruk med ek, lind och bok på sin fastighet i nordöstra Skåne. Han kombinerar rik biologisk mångfald med en lönsam produktion av virke till bland annat trägolv. Lennart anordnar skogsdagar där han visar upp sin fastighet och har även gjort skogen tillgänglig för rullstolsburna.

Brita Stina Sjaggo från Luokta-Mávas sameby i Norrbotten är en drivande kraft i den samiska kampen för bevarandet av gammelskogar, renbetesskogar och samisk kultur. Hon står upp för sitt folks rätt mot skövlingen av de sista naturskogarna som är ovärderliga för renbetet.

Leif Öster i Avesta mottog priset för 2020, som inte delades ut förra året då pandemin gjorde att riksstämman fick skjutas upp. Han kombinerar turismföretagande med hyggesfritt skogsbruk på Dalagård i Avesta, som han driver tillsammans med hustrun Cecilia. Leif arbetade i 25 år inom skogsindustrin innan han gick över till att bli en mycket aktiv förespråkare och debattör för ett hållbart skogsbruk som förenar lönsamhet med stor hänsyn till biologisk mångfald.

Pristagarna får vackra skulpturer i trä skapade av konstnären Kenneth Derlow. Detta år föreställandes en älgko fångad mitt i steget och skogsfåglarna lavskrika och nattskärra.

FAKTA OM SKOGSPRISET
Naturskyddsföreningens Skogspris ska belöna och uppmuntra de markägare och andra förebilder – från norr till söder – som verkar för ett hållbart skogsbruk och inspirerar andra att göra detsamma. Priset har delats ut sedan 2016.