5,5 miljoner kronor satsas på upprustningen av Skarsjöparken i Rimbo

Susanne Pontvik (Rimbo samrådsgrupp), Staffan Tjörnhammar (M), Göte Vaara (KD), Hans Andersson (L) och nere till höger Tommy Lundqvist (C).

Det har länge funnits en önskan i Rimbo om att rusta upp Skarsjöparken. Nu blir det verklighet när kommunstyrelsen beslutar att investera 5,5 miljoner kronor för att göra Skarsjöparken till en all-aktivitetspark.

Skarsjöparken är ett populärt område i Rimbo, men många tycker att det är en tråkig och iblan otrygg park och det har länge funnits önskemål i Rimbo om att rusta upp hela området. Och det kommer snart bli verklighet eftersom Norrtälje kommun nu kommer investera 5,5 miljoner kronor på en aktivitetspark för alla åldrar.

– Det här ska bli en samlingsplats för alla åldrar och på stora delar av dygnet, och är en satsning på både friluftsliv och trygghet. Genom att se till att det finns aktiviteter som lockar invånare i alla åldrar kommer området kännas tryggare för alla, säger Staffan Tjörnhammar (M), kommunalråd.

– Området är ganska stort så det finns plats för flera olika aktiviteter. Det vi pekat ut än så länge är möjligheten till att spela frisbee-golf, något som varit efterfrågat. Dessutom en hundrastgård som kommer göra att vuxna kommer finns i området många av dygnets timmar, säger Tommy Lundqvist (C), ordförande teknik- och klimatnämnden.

Andra tänkbara idéer för Skarsjöparken är utomhusscen, utökat grill- och picknickområde, pumptrack-bana, pulkabacke, ytor för basket med möjlighet att spola is på vintern och mycket annat. Det har funnits ett samarbete med både Rimbo IF och Rimbo samrådsgrupp, som lämnat en lista på förslag på aktiviteter som skulle kunna finnas i parken. Se konceptskiss nedan.

– Vi kommer självklart fortsätta lyssna på vad de som bor i området helst vill ha i parken för att den ska bli så uppskattad som möjligt, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.

– Rimbo växer hela tiden och det bor över 5000 personer i centrala Rimbo. Därför är det här en mycket bra investering som kommer vara bra för både nuvarande Rimbobor och de som kommer flytta dit, säger Hasse Andersson (L), ledamot kommunfullmäktige.

Beslut om investeringen tas på kommunstyrelsens sammanträde i april. En mindre upprustning av parkområdet inleddes i vintras med en ny grillplats, och de nya byggnationerna kommer inledas under våren.