SvDiscGolfPark i Järva rivs utan ny ersättningsplats

Nu ligger inte längre världens bästa bana i Stockholm. Järva DiscGolfPark tvingas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Bild: Låt parken leva

Discolfsporten växer i världen och i Sverige satsas det på fler fina banor för invånare och besökare. Men i Stockholm tvingas Järva DiscGolfPark att montera ner banan som varit en förebild i andra kommuner och nyligen utsågs till världens bästa.

– Jag har inget val, säger Mats Löf som lagt ner ett helt arbetsliv i skapandet av parken men nu sliter med att plocka bort utkast, skyltar och korgar.

Hur är det möjligt?

Parkens 25:e säsong har varit en total succé. Antalet spelare har hela tiden vuxit, men detta år har det exploderat. Banan har haft över 30 000 betalande spelare och varit full stora delar av året. Detta trots att coronapandemin stoppat alla internationella besökare som annars också skulle ökat efter att Järva röstats fram som den främsta banan i världen.

– Spelandet har fortsatt i november då vi normalt inte har öppet. Alla besök har ökat kraftigt, också de som promenerar, gör utflykter eller sportar på andra sätt.

Med Järva DiscGolfPark har Stockholms stad både fått en allmän park och en idrottsanläggning i världsklass, helt utan kostnad för skattebetalarna. Den bidrar tvärtom årligen med nära en miljon i skatt. Dessutom ger den arbetstillfällen, intäkter i stadens besöksnäring och stärkt folkhälsa i området. Parken har med andra ord skapat win-win och stora värden för samhället.

Men detta är något som Stockholms stad inte längre uppskattar. Sedan kyrkogårdsförvaltningen fick syn på parken och utlyste en arkitekttävling om begravningsplats 2009 har discgolfen setts som ett hinder.

Ultimatum istället för dialog

– De vill bli av med oss, säger Mats Löf. Vi har inte sett någon dialog från staden eller vilja att erbjuda oss ersättningsplats som de lovat, och nu pratar tjänstemännen inte ens om det längre.

– En vecka före avtalets slut 1 december fick vi ett förslag. Men det var inget förslag utan ett ultimatum. Vi förlorar nästan halva banan när kyrkogårdsförvaltningen spärrar av etapp 1. Från och med nu har Järva och Stockholm inte längre världens bästa bana för discgolf . Och när bygget av begravningsplatsen fortsätter upp på tippen har inte Järva kvar någon discgolf alls, fortsätter Mats Löf

Förstör en världsattraktion

Nätverket Låt Parken Leva bildades på Järvaveckan 2018 för att samla opinionen mot placeringen av begravningsprojektet.

– Engagemanget och stödet för parken är enormt, det kommer kärleksförklaringar från Järva och hela landet. Över 1400 träd har adopterats, säger talespersonen Björn Erdal.

– Ingen som jag pratar med kan begripa varför begravningsplatsen ska byggas på den sämsta tänkbara platsen när det finns bättre bredvid. Det är också märkligt att miljöpartiet går i spetsen för att gräva upp ett grönområde, och att moderaterna vill krossa en framgångsrik småföretagare i förorten och bygga världens dyraste begravningsplats för skattepengar, fortsätter Björn Erdal.

Järva DiscGolfPark

Utsågs till Årets Park 2017, ett pris som delas ut vartannat år av Elmia Park Inspira - den största mässan för parker i Sverige.

Blev "Bästa Platsen i Kista-Järva" i Trafikkontorets stora enkät 2018.

Utsågs till Världens bästa discgolfbana 2020 baserat på miljontals röster i den officiella discgolfappen Udisc.