Stockholm får bättre förutsättningar för utomhusträning

Karin Ernlund, idrottsborgarråd i Stockholms stad.

I Stockholms stad finns fler än 70 utegym, 19 motionsspår och 20 upplysta idrottsplatser tillgängliga i både inner- och ytterstaden. Nu stärks möjligheterna till utomhusträning ytterligare genom utökad belysning till klockan 21 på totalt 50 fotbollsplaner i vinter. Dessutom är 17 planer utomhus bokningsbara för föreningslivet och ytterligare 9 planer kommer att snöröjas om behov uppstår.

– Med detta vill vi skapa så goda möjligheter som möjligt både för idrottsföreningar och enskilda stockholmare att träna utomhus. Det är viktigt att fortsätta träna, men samtidigt undvika trånga inomhusmiljöer, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

– Vi ser en risk att ungdomar som inte kan träna som vanligt kanske inte kommer tillbaka till den organiserade idrotten när restriktionerna lättar. Vi vill därför underlätta för föreningarna hålla igång verksamheten men att flytta sin träning från inomhushallarna till utomhusplanerna.

– Våra utomhusplaner bokas i vanliga fall i princip endast av fotbollen, vi vill nu erbjuda alla idrotter att nyttja våra utomhusytor. Både de bokningsbara och spontanytorna. Även om en gymnastikförening eller dansgrupp inte kan träna på samma sätt vill vi erbjuda ett alternativ så att föreningarna ändå kan fortsätta att hålla igång.