Ro-gruppen bygger idrottshall i uppdrag åt Borås stad

Nya Fristadhallen. Illustration: Okidoki

RO-Gruppen har fått uppdraget att utföra nybyggnation av Fristadhallen, strax norr om Borås. Byggnationen av idrottshallen är ett av flera projekt som RO-Gruppen utför åt Borås Stad.
Nybyggnationen kommer sammanfogas med befintlig hall och utökar hallytan med cirka 3 000 kvm. Det kommer också byggas dans- och musiksalar samt nya omklädningsrum och ett café.

Byggnationen påbörjas under senare delen av 2020 och planeras vara färdig vintern 2021/2022.