Artur Forsberg utsedd till GIH:s hedersdoktor

Foto: GIH

Artur Forsberg har arbetat vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i närmare 40 år, fram för allt inom fysiologin. Hans forskning har berört allt från svenska folkets fysiska prestationsförmåga och idrottsgrenars fysiologiska profil till kroppens energiomsättning och syreupptagning. 
– Jag känner mig stolt och hedrad av att bli utsedd till GIH:s hedersdoktor, säger Artur Forsberg.

Artur Forsberg har under sitt professionella yrkesliv arbetat med att sprida forskning och kunskap i många olika former. Han har bland annat arrangerat konferenser, internat och kursverksamhet samt skrivit artiklar och böcker. När han blev föreståndare för Centrum för Idrottsforskning, CIF, startade han tidningen Svensk Idrottsforskning som han sedan var chefredaktör för i 17 år.
– Redaktörsrollen var mycket stimulerande och medförde att jag fick ett stort kontaktnät med personer som var engagerade inom sport, beteendevetenskap, skador och elitidrott.

Artur Forsberg var student vid GIH i början av 70-talet och hade lärare som P-O Åstrand, Bengt Saltin, Björn Ekblom och Olle Halldén. När han arbetade vid GIH:s Fysiologen skrev han tillsammans med Lars-Magnus Engström böcker om idrott och ledarskap, vilket bidrog till att de fick resa runt och föreläsa om ledarskap för idrottsföreningar, universitet och högskolor. Han har även arbetat med LIV 90, som beskrev det svenska folkets livsstil, hälsa och prestationsförmåga. Detta forskningsprojekt innebar en gigantisk registrering av den svenska folkhälsostatusen. Professorerna Björn Ekblom och Lars-Magnus Engström var vetenskapliga ledare och Artur Forsberg testansvarig för de 2 500 försökspersonerna.

– Artur Forsberg har betytt mycket för att utveckla den idrottsnära forskningen i Sverige. Han har under lång tid arbetat med att sprida relevant forskning till den svenska idrottsrörelsen. Hans arbete med grenspecifika fysiologiska rapporter var under många år ett ovärderligt tillskott till svensk idrott, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Artur Forsberg är idag 77 år och tränar inte längre lika mycket som tidigare. Tidigare ägnade han sig åt orientering, segling, gymnastik, backhoppning samt spelade fotboll och hockey. Senare i livet har han varit elitmotionär i längdskidåkning och löpning, där han genomfört hela 30 Lidingölopp.

Det är fjärde gången som GIH utser en hedersdoktor. Den första var 2013 då tidigare förbundskapten Pia Sundhage utsågs, och två år senare var det dags för David Costill, professor emeritus vid Ball State University i USA, att motta utmärkelsen. År 2018 utsågs Francesca Racioppi, forskare vid WHO, och Lars Kardell, professor emeritus vid SLU, till hedersdoktorer. För att kunna bli hedersdoktor vid GIH ska personen i fråga ha anknytning till eller ha samarbetat med GIH, inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller högskola och ha gjort egna omfattande insatser inom sitt område.