Ola Bjerding ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna

Ol Bjerding Foto Ellinor Wermeling / Eskilstuna kommun

Ola Bjerding blir ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Han tillträder tjänsten i mitten av maj och ersätter nuvarande förvaltningschef Eva Königsson, som går i pension.

Ola Bjerding arbetar idag som VD på Musikaliska i Stockholm. Verksamheten omfattar konserthuset vid Nybroviken som är hemmascen för Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm. Han har bland annat en tjänst som resultatområdeschef för kultur och fritid i Södertälje kommun bakom sig, vilket har gett värdefulla erfarenheter av brett arbete med stadsdelsutveckling.

– Jag är övertygad om att kultur och fritid kan göra stor skillnad. Kultur- och fritidsområdet ska vara inkluderande och långsiktigt bidra till att skapa trygghet och framtidstro, säger Ola Bjerding.

Bidra till att stärka kommunen
Att sätta sig in i idrotts- och fritidsfrågorna och lära känna föreningslivets olika aktörer står högst upp på agendan när han tillträder tjänsten som förvaltningschef i maj. Han ser det som positivt att få arbeta med samhällsnytta och vill bidra till att bygga kommunen tillsammans med invånare och medarbetare.

– Att öka känslan av trygghet är en prioriterad fråga för kommunen. Det är positivt att vi med Ola som förvaltningschef fortsatt arbetar vidare med att stärka samhället genom kultur- och fritidsområdet, där trygghet och stadsdelsutveckling är viktiga perspektiv, säger kommundirektör Tommy Malm.

Ola tillträder sin tjänst den 15 maj och ersätter då den nuvarande förvaltningschefen Eva Königsson som går i pension.