Temalekpark i Lidköping börjar byggas 2020

Pressbild: Lidköpings kommun Mynewsdesk

I kommunens arbete ”Stadskärnan utveckling” – det långsiktiga projektet där vi utvecklar och jobbar med den visuella upplevelsen i stadskärnan – har turen nu kommit till delprojektet: Temalekpark.

Politiken har sagt ja till satsningen och en arbetsgrupp är tillsatt.

Nu startar en intensiv planeringsfas där fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen. Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärdom, inte minst om stadens historia.

Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Den kommer, med all sannolikhet, att byggas där den provisoriska sommarlekplatsen varit hittills. Hela ytan på cirka 2 000 kvadratmeter utmed västra sidan om Lidan och solbryggorna ingår i planeringsområdet.

– Det känns fantastiskt att komma igång med detta arbete! Målet är att skapa en plats där framtida generationer –barnen – möter sitt historiska arv under lek i nuet. Det kommer skapa ett mervärde för alla åldersgrupper och för Lidköpings som stad, säger Jacob Kindstedt, landskapsarkitekt i Lidköpings kommun.

– Nu har vi startat en intensiv period av planering och skissande. Även förskolebarn med sina lärare är inbjudna för att bidra med sin spetskompetens inom fantasi och pedagogik, fortsätter Jacob.

Temalekplatsen ska byggas under 2020.