Vinnande bro låter naturen komma till sin rätt

Bilderna är gjorda av Gottlieb Paludan Architects
Bilderna är gjorda av Gottlieb Paludan Architects
Bilderna är gjorda av Gottlieb Paludan Architects

”En bro med inkännande utformning, som inte konkurrerar med den orörda miljön mer än nödvändigt”. Så beskriver juryn det vinnande bidraget av arkitekttävlingen för en bro mellan Alby och Tyresta nationalpark. Förslaget – som kallas ”Rest landskap” - har ritats av den danska arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects.

 

I våras utlyste Tyresö kommun tillsammans med Sveriges arkitekter en arkitekttävling för välkomnande entréer till Alby och Tyresta. Ett viktigt fokus i tävlingen var att gestalta en bro över Nyforsviken, en bro som ska fungera som nordlig entré till nationalparken Tyresta. Totalt inkom 27 bidrag, varav Rest landskap utsågs till vinnare.

 

− Vi är mycket stolta, men också väldigt ödmjuka inför detta projekt i själva huvudentrén till en fantastisk svensk nationalpark, säger Thomas Bonde-Hansen, designchef för Gottlieb Paludan Architects.

 

Det vinnande bidraget är en bro med en helt rak sträckning, och en konstruktion med förspända dragstag som borras in i berget.

 

− Vi eftersträvar att vår lösning nästan ska se ut som om allt redan var där, och att det nya vi skapar – framför allt bron - är som rest direkt ur berget. Allt nytt är endast tillfört för att styrka och betona det befintliga, förklarar Thomas Bonde-Hansen. Bron är förvisso modern och teknisk, och just därför skapar den på samma tid kontrast och anpassning till naturen, hällarna och vattnet. Syftet är att lyfta fram naturen och visa respekt för den, på samma sätt som ett stenröse på ett berg.

 

Materialet som föreslås är betong, med ett räcke av rosttrögt stål. Genom robusta materialval och nätta proportioner be­döms både bro och spänger ge li­ten materialåtgång och lång livslängd, vilket är bra för ekonomi och miljö. Även entré och parkering är tydligt disponerade i Rest land­skap. Busshållplatsen föreslås få ett nytt läge och parkeringen delas i två delar med generösa trädplanteringar.

 

Juryn har för sitt beslut tagit hjälp av olika referensgrupper, bland annat hade medborgarna möjlighet att under sommaren tycka till om bidragen. Alla grupper poängterade vikten av att ta hänsyn till den orörda naturen i området, något som juryn har tagit fasta på.

− Vi i juryn var eniga om att Rest landskap stod ut bland de övriga bidragen, säger My Lundblad Wistedt, strategisk arkitekt på Tyresö kommun. Bron är försiktigt inpassad i landskapet och låter naturen komma till sin rätt.

 

Det vinnande förslaget kommer nu att vidareutvecklas och förfinas ytterligare. Bron planeras vara klar våren 2021.

 

Utöver vinnaren i tävlingen, som belönas med en summa på 500 000 kr, uppmärksammades två andra bidrag. Förslaget Invid brynen av AndrénFogelström och Land Arkitektur AB får motta 150 000 kr för ett fint koncept för entrémiljöns utformning. På tredje plats kom bidraget Leda in och bära över av White arkitekter, som belönas med 50 000 kr för ett förslag som visar god förståelse för platsen.