Cowi förvandlade mörk park till en plats att ha picknick i

Solig del av parken Gärdsås mosse.

Gärdsås mosse, i området Bergsjön i Göteborg, har genomgått en stor förändring. Från en mörk och något eftersatt park är det nu ett grönt område med belysta gångvägar, grillplatser, vattendrag och ett helt unikt uteklassrum. COWI har projektlett arbetet på uppdrag av Göteborgs stads Park och naturförvaltning och på lördag invigs parken.

Magnus Stenberg, COWI, har varit projektledare för upprustningen av Gärdsås mosse och tycker att resultatet är väldigt lyckat.

– Upprustningen är ett stort lyft för de som nyttjar parken, det var mörkt och murrigt men nu är parken tillgänglig och öppen. Parken var rätt så eftersatt så när vi skulle muddra och schakta upp de två igenvuxna dammarna hittade vi till och med en bil i vattnet. Men nu kan man se personer som har picknick här i parken, det såg man inte förr, säger Magnus Stenberg, COWI.

Uteklassrum skapat i samarbete med Chalmersstudenter
I parken finns nu också ett uteklassrum som har utvecklats tillsammans med arkitektstudenter på Chalmers. I det nya klassrummet kan barnen i omkringliggande områden ha undervisning i ute i naturen.

– Uteklassrummet går inte att jämföra med ett traditionellt uteklassrum och liknar inget annat i Göteborgs stad. Det ställde till det lite för mig eftersom det var oklart hur jag skulle besiktiga platsen – är det ett klassrum eller en lekplats?

Den 21 september inviger Göteborgs stad Gärdsås mosse. Helena Engvall, naturförvaltare på Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, är glad att göteborgarna nu kan njuta av det nyupprustade naturområdet.

– Upprustningen av Gärdsås mosse handlar mycket om att bevara och utveckla naturen och den biologiska mångfalden i området men också om att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig mer om djur och natur i en naturlig miljö. Vi är väldigt glada över det goda samarbetet i upprustnings-projektet och att vi nu kan erbjuda alla göteborgare ett fantastiskt naturområde att vistas i, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad.