Hetvatten ger ökat miljöfokus

Foto: Svensk Markservice

 För mer effektiv och hållbar ogräsbekämpning har Svensk Markservice ingått samarbete med Heatweed. Metoden att använda hetvatten för att bekämpa ogräs är idag den absolut mest miljövänliga och har tack vare modern teknik även visat sig vara den mest effektiva.

 

- Svensk Markservice vill alltid ligga i framkant vad det gäller metodutveckling i vår bransch. Vi vill garantera att våra kunder får både den bästa servicen ihop med en hållbar lösning. Att då välja att använda hetvatten som ogräsbekämpningsmetod föll sig naturligt, säger Leif Karlsson, distriktschef på Svensk Markservice. 

 Flera metoder och tekniker granskades innan Heatweed Technologies valdes som leverantör.

- Vi har ett väldigt bra samarbete med Heatweed och de är en extremt professionell leverantör. De backar upp sina påståenden med fakta och kunde på ett övertygande sätt visa på hur vi kunde arbeta effektivare med deras teknik. Att de dessutom utnämnts till Årets Ekoföretag stämde väl in på den hållbarhetsprofil som Svensk Markservice har, säger Leif Karlsson.

Fördelen med Heatweeds teknik är att den endast använder hett vatten för att bekämpa ogräs. Tack vare det undviks alla slags kemikalier och det är dessutom energieffektivt. Andra fördelar är att metoden är mer skonsam mot övrig växtlighet samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Men viktigast av allt ur ett företagsperspektiv är att metoden rätt använd dessutom är mer kostnadseffektiv än andra metoder.