Nu är första spadtaget för Campus Umeås nya klätterhall taget

Foto: Akademiska hus

Idag togs det första spadtaget för IKSU:s nya klätterhall på Campus Umeå. Satsningen stärker Campus Umeås idrottsprofil och hallen kommer att erbjuda klättringsaktiviteter till en bred målgrupp, som långsiktigt utvecklar sporten för hela Norrland.

Projektet innebär en tillbyggnad av IKSU:s befintliga lokaler om 1800 kvm och viss ombyggnad som ska förbättra effektiviteten i huset. På plats att ta första spadtaget fanns Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef för IKSU Sport, Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande och Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– Vi är glada över att IKSU fortsätter att berikas med nya aktiviteter som våra medlemmar kan ta del av. Klättringssporten växer och det är roligt att kunna erbjuda en modern anläggning i toppklass för såväl inbitna som nya klättrare, säger Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef IKSU.

OS-standard

Den nya klätterhallen kommer att inrymma en fri klättringshöjd om 17 meter och ligga i direkt anslutning till befintliga byggnader där även en ny entré skapas för att förbättra inflödet i lokalerna, anläggningen ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare per vecka. Hallen kommer att inneha OS-standard och även certifieras enligt Svenska Klätterförbundets guldstandard för klätterhallar. Certifieringen medför att stort fokus läggs på säkerhet samt att anläggningen ska hålla hög kvalitet för att vara funktionell.

– Vi tar ett helhetsgrepp när vi utvecklar kunskapsmiljöer. I ett modernt campus av internationella mått varvas undervisningslokaler och föreläsningssalar med exempelvis servicebutiker, bostäder, caféer, gym, med mera. Vi vet att IKSU betyder mycket för de som har sin vardag på Campus Umeå - att det finns goda möjligheter till idrott och motion. Den här satsningen stärker den bilden ytterligare och ligger i linje med Umeås idrottsprofil, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus.

Totalt kommer nybyggnaden omfatta ca 1800 kvm BTA. I samband med projektet kommer även mindre ombyggnationer ske i befintliga lokaler där ca 300 kvm berörs. Ombyggnationen sker för att få en effektivare och mer sammanhållen verksamhet för såväl medlemmar och kunder som personal och skapa bättre inpasseringsmöjligheter, flöden för besökare, samt förbättra service och försäljningsytor.

Inflyttningen beräknas till september 2018.