Ökad turism i Malmö

Illustration: Tillväxtverket

En undersökning från Tillväxtverket och SCB ska visa att antalet hotellövernattningar i Malmö har ökat under 2016, både för svenska och internationella besökare.

Detta betyder också att antalet besökare har ökat sedan 2004 för Malmö, en trend som fortsätter.

Under 2016 uppgick antalet gästnätter på Malmös hotell till 1 805 479 stycken, vilket är en ökning med 15 procent eller 241 604 gästnätter jämfört med året innan. Procentuellt är ökningen större än i Stockholm och Göteborg, som båda har ökat med 6 procent.

Några av anledningarna tros vara stadens många konferenser och kongresser som är en bidragande faktor, skriver Malmö stad.