Täby kommun bygger ny skola och idrottshall

Illustration: Täby kommun

 Arcona har fått i uppdrag att ansvara för totalentreprenaden i såväl projektering som byggnads- och markarbetena för Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i som ska byggas i Täby.

 

Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9.600 kvadratmeter fördelade på 2-4 våningar. Till skolbyggnaden kommer också en skolgård byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan. Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på ca 3.200 kvadratmeter samt tillhörande läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan att anläggas.

-Arcona är väldigt stolta över att få vara delaktiga i förverkligandet av kommunens lokalbehov och då i synnerhet gällande lokaler där unga människor formas både fysiskt och intellektuellt. Vilket roligt och stimulerande projekt, säger Catrin Hansson projektchef på Arcona.

Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer ha gröna tak och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

-Vi är glada för att projektet nu kommer igång då området växer och är i stort behov av förskole- och skolplatser. Det känns betryggande att vi upphandlat Arcona som har stor erfarenhet av skolprojekt i samverkansform, säger Maria Östholm fastighetschef på Täby kommun.

Projektet kommer drivas i samverkan med kommunen genom ett strukturerat arbetssätt med målet att uppnå ett bra arbetsklimat, kostnadseffektiva lösningar och tidsoptimering. Projektet påbörjas nu och skall vara färdigställt till hösten 2019.