Ny ridanläggning byggs i Malmö för jämställd idrott

Foto: Malmö stad ;malmö.se

Kommunen har i flera år arbetat strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ridsporten att växa i Malmö. Som en del i det arbetet har Malmö stad tagit över fastighetsansvaret för samtliga ridanläggningar. Två anläggningar har genomgått omfattande renoveringar och i Klagshamn byggdes en helt ny som invigdes 2016. Nu går arbetet vidare med att bygga en ny ridanläggning i Husie.

Arbetet med ridanläggningarna i Malmö har fått nationellt stort intresse där staden lyfts fram som en föregångskommun. Bygget av den nya ridanläggningen i Husie bekräftar detta ytterligare. Det här är en del av en efterfrågad satsning på ridsporten.

Malmö stad tog för några år sedan över ansvaret och huvudmannaskapet för ridsporten inom kommunen. Bygget av det nya ridhuset är, förutom en satsning på den näst största ungdomsidrotten i Sverige, också en satsning på jämställdhet då majoriteten av utövarna är tjejer och kvinnor.

- Äntligen kan vi lägga sista pusselbiten i Malmös stora ridsportssatsning. Snart kommer även Malmö civila ryttarförenings medlemmar att få tillgång till bra lokaler i en fantastisk ridmiljö. Den här nya ridanläggningen bidrar dessutom till att utveckla Malmös ridsportverksamhet ytterligare och till att sätta staden på kartan bland ridintresserade besökare, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

- Det här är ett mycket bra steg i riktning mot mer jämställd idrott. Vi hoppas också att med nya och bättre anläggningar kunna locka fler yngre pojkar att testa på ridsporten, säger Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande.

Byggtillståndet har tilldelats Novab AB. Novab har idag ett stort register av byggda ridanläggningar främst i Mellansverige. Malmö civila ryttarförening planeras kunna flytta in i den nya anläggningen till den 1 december 2020. I ridanläggningen kommer det att finnas stall för 48 hästar. Byggnaden kommer även att ha personalutrymmen, café och medlemsytor.

Kontakt:

Frida Trollmyr (S), kultur och fritidskommunalråd, 0708-319304

Ewa Bertz (L), fritidsnämndens ordförande, via Linn Rydberg 0768-992398

Nashab Farhikhtah, politisk sekreterare, 0768-707854