Östergötland anlägger sin första Pep Park

Ritning på en del av Pep Parken som Hyresbostäder anlägger i Skärblacka. Illustration: Hyresbostäder

Hyresbostäder kommer att anlägga en så kallad Pep Park och valet av placering landade på Skärblacka. Hyresgäster, Skärblackabor och elever från Parksskolan i Skärblacka har under våren fått vara med och utforma parken och dess innehåll. Parkskolan har jobbat i ämnena bild och teknik för att ta fram det bästa förslaget.

Ett grundkrav har varit att använda så mycket material som möjligt från naturen och återanvända miljön för en hållbar park. I projektet samarbetar vi med Green Landscaping.

Lars Axelsson, områdesansvarig Hyresbostäder Skärblacka

- Det är viktigt för oss på Hyresbostäder att parken blir tillgänglig för alla och att de boende i området är med och utvecklar Skärblacka.

Anna Ljungemyr, rektor Parkskolan Skärblacka

- Unga elever som blir lyssnade på och får vara delaktiga i ett projekt som detta får dem att växa och känna engagemang. Det är viktigt inför framtiden!

Pep Park är ett koncept framtaget av Generation Pep som arbetar efter visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Sveriges första Pep Park öppnades i Solna 2019. Parkerna ska ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

För att kunna bli en certifierad Pep Park behöver parken uppnå 7 kriterier.

Carolina Klyft – verksamhetschef Generation Pep

- Vi tog fram konceptet Pep Park för att inspirera fler att skapa aktivitetsytor för att främja rörelseglädje hos barn och unga. Idag vet vi att bara en bråkdel av barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, att då bygga fler ytor som inbjuder till lek och rörelse är något vi ser som otroligt positivt, säger Carolina Klüft verksamhetschef Generation Pep.

Pep parken i Skärblacka beräknas vara färdigställd under december och en invigning planeras i samband med det.